id."/".$front->img_small.""/>
Antonio Zrilić

Antonio Zrilić

konsultant
LOGIKO | HRVATSKA

Antonio Zrilić je jedan od vodećih stručnjaka za Supply Chain Management u Srbiji. Gotovo tri decenije on radi sa preduzetnicima, vlasnicima kompanija i izvršnim menadžerima kako bi im pomogao u razvoju menadžmenta, kao i povećanju profita i produktivnosti kroz edukaciju i treninge. Kreator je jedinstvenih nabavnih metodologija kao što su Optimizacija zaliha u 6 koraka i Sedam veština za uspešno vođenje nabavke. Autor je knjige “Upravljanje zalihama u šest koraka” i saradnik mnogobrojnih stručnih časopisa kao što su Lider, Poslovni savjetnik, Ja trgovac, Progressive itd. Od 2008. godine nalazi se na poziciji Managing DIrector-a u kompaniji Logiko d.o.o, čiji je osnivač i gde radi skoro 15 godina.


Logiko d.o.o. je kompanija osnovana 2007. godine koja se bavi pružanjem usluga konstaltinga u oblasti logistike. Glavni cilj ove kompanije, još od njenog osnivanja, jeste da pomogne kompanijama da rastu i da se razvijaju pomoću savremenih alata za upravljanje lancem snabdevanja i logistikom. Kompanija između ostalog nudi usluge radionica, edukativnih programa, mentoringa i savetovanja u oblasti SCM. Nakon skoro dve decenije poslovanja, kompanija iza sebe ima više od hiljadu zadovoljnih korisnika i preko tri hiljade obučenih preduzetnika, menadžera i profesionalaca.

Agenda