id."/".$front->img_small.""/>
Darko Samardžija

Darko Samardžija

Chief Supply Chain Director
IMLEK GROUP

PANEL
Kako proizvoditi bez resursa: nestašica sirovina, inflacija i cene

Noćna mora svake proizvodnje zove se bullwhip-efect koji sa malim promenama u potražnji na jednom kraju lanca snabdevanja uzrokuje tektonske poremećaje na strani ponude, a posebno u proizvodnji. Dosad nezamislivi lock-down usled pandemije je pokrenuo poremećaje na strani ponude u obliku nestašica sirovina i energije, kao i inflaciju cena kojoj se ne nazire kraj.

Glavna pitanja svakog proizvođača su:

kako biti produktivan uz nedostatak i fluktuaciju radne snage?
kako proizvoditi jeftinije uz svakodnevni rast cena sirovina i energije?
kako povećati kapacitete u kratkom roku i kako raspodeliti robu kupcima kada je nema dovoljno?
koji je optimalan nivo automatizacije i koju tehnologiju koristiti?
kakva partnerstva sklapati i kako se pripremiti za budućnost?O panelisti

Darko Samardžija je rođen 1978. u Kninu. Doktorsku tezu iz oblasti logistike odbranio je na Univerzitetu u Novom Sadu.
2004. godine započeo je uspešnu profesionalnu karijeru radeći u kompanijama Coca Cola i Apatinska pivara (Molson Coors/InBev), pre svega u oblasti lanca snabdevanja u FMCG industriji.
2015. godine postaje direktor funkcije lanca snabdevanja Imlek grupe (Srbija, BiH, Severna Makedonija i Crna Gora), dok 2021.godine pored te funkcije postaje generalni direktor Mlijekoprodukta.
Zajedno sa svojim timom uspešno i efikasno je vodio i završio projekat obnove najveće Imlekove fabrike u Padinskoj Skeli nakon požara 2018 godine.

Agenda