id."/".$front->img_small.""/>
Marko Jovanović

Marko Jovanović

direktor instore logistike
MERCATOR-S

PANEL
Izazovi maloprodaje u doba inflacije: procena zaliha, Big data & partnerstva za budućnost

Maloprodaja je na kraju lanca nabavke i svi globalni problemi su javno vidljivi tek kada na policama nema namirnica ili cene svakodnevno rastu. Istina je da bullwhip efekat nastaje u maloprodaji i to zbog direktnog uticaja globalnih kretanja na odluku krajnjeg kupca na kupovinu. Ali isto tako posledice sekundarnog talasa koji se vraća od dobavljača u obliku nestašica i povećanja cena udaraju po trgovinama i potrošačima.

Glavna pitanja svakog trgovca su:

kako odgovoriti na oscilacije u trgovini uz nedostatak i fluktuaciju radne snage?
koje količine nabavljati i kolike zalihe držati?
da li je odgovor i u kom nivou outsourcinga?
u kojoj meri nam Big data može pomoći u prognozama?
da li i kakva partnerstva sklapati u budućnosti?


O panelisiti

Profesionalnu karijeru započeo u Idea 2008. godine, a od 2014. godine je deo Mercator S doo.

Svoju karijeru je gradio iz prodajnog ka logističkom usmerenju i to kroz različita iskustva, od rukovođenja veleprodajnog centra do vođenja pojedinih i kompletnih logističkih usluga kompanije.

Tokom godina učestvovao je u različitim projektima poput implementacije WMS u kompaniji, organizacionog razvoja, razvijanja strategije supply chaina, procesnih promena unutar biznisa, integracije, pregovorima sa dobavljačima oko centralne distribucije i elektronske razmene podataka.

Od 2017. je na poziciji direktora In store logistike, gde objedinjuje ključni biznis kompanije, Maloprodaju sa Logistikom, u smislu integracije zajedničkih ERP rešenja, sinhronizaciji procesa, daljoj optimizaciji rešenja, a od 2022. vodi i PMO unutar kompanije.

Agenda