id."/".$front->img_small.""/>
MILOŠ JELIĆ

MILOŠ JELIĆ

CEO
NELT GROUP

Transformacija - generator novih vrednosti u lancu snabdevanjaMiloš Jelić je, nakon završenih studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, započeo je svoju karijeru u preduzeću "Šipad eksport-import". Nakon ovoga sledi karijera u kompanijama "D&D" i "Dolce Bell", gde je brzo napredovao i stigao do pozicija direktora prodaje i generalnog menadžera.

Nakon 10 godina u Nelt Co na pozicijama menadžera operacija i generalnog menadžera, od oktobra 2013. izvršni direktor Nelt Grupe.Nelt Grupa

Nakon 30 godina razvoja, Nelt Grupa važi za jedan od najuspešnijih poslovnih sistema Zapadnog Balkana na polju logistike i distribucije robe široke potrošnje, duvanskih, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.

Kao internacionalna grupacija zapošljava 4.300 ljudi u 18 kompanija na 12 tržišta u Evropi i Africi.

Lidersko mesto i uspesi postignuti tokom 30 godina poslovanja rezultat su konstantnog ulaganja u unapređenje usluga, primene novih tehnologija, investiranje u edukaciju i razvoj zaposlenih.

Svoje poslovanje Grupa zasniva na principima etičnog, odgovornog i održivog poslovanja, nastojeći da doprinese razvoju lokalne i šire zajednice.

Agenda