id."/".$front->img_small.""/>
MIRKO MARKOVIĆ

MIRKO MARKOVIĆ

Head of NAV Department
BE-TERNA

Kako da predvidite prodaju i optimizujete zalihe u nepredvidivom lancu snabdevanja uz pomoć moderne tehnologije?

Era nepredvidivosti ne odlazi! Nepredvidiva tražnja, nestašica ponude, poremećaji u transportu i radnoj snazi, kao i razni pritisci u lancu snabdevanja, uticali su na promenu mnogih industrija. Da bi uspele u ovom poslovnom okruženju koje se brzo menja, kompanije treba da se odmaknu od tradicionalnih modela poslovanja i da prilagode svoje poslovne procese i tehnologiju kako bi podržale agilnost poslovanja, efikasnost poslovnih operacija i otpornost na svakodnevne poslovne izazove. Da pojednostavimo – moderna vremena i rastući izazovi sigurno favorizuju one koji svoje procese optimizuju i automatizuju uz pomoć modernih tehnologija, koje se već vrlo uspešno koriste i na našem tržištu. U okviru prezentacije, govorićemo kako da uz pomoć moderne AI platforme precizno predvidite čak do 97% vašeg inventara, kako da smanjite nivoe zaliha na nekim kategorijama do 65%, kako da smanjite periode nestašice zaliha i automatski generišete porudžbine za 86% artikla.


O kompaniji

Kompanija BE-terna je jedna od vodećih evropskih integratora poslovnih rešenja. Kao pružalac kompletnih usluga, kompanija je specijalizovana za optimizaciju poslovnih procesa i implemetaciju ERP, CRM, HR i BI rešenja koja su zasnovana na Microsoft, Qlik, Cornerstone i Infor M3 tehnologijama. Klijenti uključuju kako globalne korporacije tako i inovativne kompanije srednje veličine koje žele da steknu konkurentsku prednost kroz implementaciju i korišćenje modernih i sveobuhvatnih softverskih Cloud aplikacija.


BE-terna je Gold Cloud Business Application, Gold ERP, Gold Application Development, Gold Data Analytics, Gold Cloud Platform Microsoft partner, ali je član i prestižnog kluba Microsoft partnera sa najboljim performansama širom sveta koji se zove Inner Circle. Kompanija BE-terna osvojila je prestižnu nagradu 2021 Microsoft Partner of the Year u konkurenciji od više od 4.400 nominovanih kompanija iz više od 100 zemalja širom sveta.

Agenda