id."/".$front->img_small.""/>
IVAN KRUŠKOVIĆ

IVAN KRUŠKOVIĆ

Commercial Client Manager
NIELSENIQ | Serbia & North Macedonia

IQ distribucija:
pregled kretanja na FMCG tržištuNielsenIQ je lider u industriji globalnih merenja i analitike podataka i izvor od najvećeg poverenja za maloprodaju i informisanje potrošača. Trgovcima, proizvođačima i partnerima dostavljaju analizu tržišta kroz sveobuhvatne skupove podataka i snažan uvid. Omogućavaju kompanijama da pouzdano donose kritičke odluke, ubrzavajući rast i optimizujući performanse. Kompanija, sa sedištem u više od 100 zemalja, globalno zapošljava više od 30.000 ljudi.

Agenda