id."/".$front->img_small.""/>
IVAN KRUŠKOVIĆ

IVAN KRUŠKOVIĆ

Commercial Client Manager
NIELSENIQ | Serbia & North Macedonia

Analiza podataka & taktika:
Kako optimizovati distribuciju u trenutnom stanju ekonomije?

COVID je pokrenuo domino efekat raznih kriza sa kojima se suočava ceo svet - od restrikcije kretanja, preko energetske krize i aktuelnog rata u Ukrajini, čije posledice sada svi osećaju.
Logično je da će svi učesnici na tržištu posebnu pažnju obratiti na optimizaciju troškova u paralelnim naporima da ostvare što bolju prihodnu stranu.
Pažljiva analiza svih podataka kojima kompanije raspolažu i implementacija zaključaka kroz razne taktike, kao što su asortiman i pažljiv odabir trgovinskih partnera, mogu u velikoj meri doprineti ostvarivanju uspešnih poslovnih rezultata.


NielsenIQ je lider u industriji globalnih merenja i analitike podataka i izvor od najvećeg poverenja za maloprodaju i informisanje potrošača. Trgovcima, proizvođačima i partnerima dostavljaju analizu tržišta kroz sveobuhvatne skupove podataka i snažan uvid. Omogućavaju kompanijama da pouzdano donose kritičke odluke, ubrzavajući rast i optimizujući performanse. Kompanija, sa sedištem u više od 100 zemalja, globalno zapošljava više od 30.000 ljudi.

Agenda