id."/".$front->img_small.""/>
ZORAN CVETIĆ

ZORAN CVETIĆ

direktor lanca snabdevanja
ATLANTIC BRANDS | ATLANTIC GRUPA

PANEL

Poremećaji u lancima nabavke: fluktuacija radne snage, održavanje zaliha & outsourcing

Distribucija je krvotok koji pojednostavljeno rečeno spaja proizvođača i trgovca, odnosno brine se da proizvedeni proizvodi na optimalan način dođu do krajnjeg kupca. To je logistička funkcija, odnosno buffer koji pokušava da izgladi bullwhip-efect koji sa malim promenama u potražnji na jednom kraju lanca nabavke uzrokuje tektonske poremećaje na strani ponude, a posebno u proizvodnji. Dosad nezamislivi lock-down usled pandemije je pokrenuo poremećaje na strani ponude u obliku nestašica materijala i inflaciju cena kojoj se ne nazire kraj.

Glavna pitanja svakog distributera su:

kako dodati vrednost proizvodnji i trgovini uz nedostatak i fluktuaciju radne snage?
kakve zalihe držati i kako osigurati konstantnu opskrbu lanaca uz divljanje cena transporta i prekide transportnih puteva?
ida li je automatizacija u logistici odgovor?
koji je optimalan nivo outsourcinga i kakva partnerstva sklapati u budućnosti?

O panelisti

Zoran Cvetić obavlja funkciju direktora lanca snabdevanja za tržište Srbije i šefa transformacije lanca snabdevanja u Atlantic Grupi. Kompaniji se pridružio pre više od 16 godina. Odgovornost uključuje organizaciju, upravljanje i rukovođenje svim logističkim poslovima kompanije i nabavke robe u Srbiji, kao i upravljanje projektima i vođenje u pripremi i realizaciji planova za nove koncepte, procese i projekte lanca snabdevanja za Atlantic Grupu.


Atlantic Grupa
Atlantic Grupa je jedna od vodećih kompanija za proizvodnju hrane i pića u regionu jugoistočne Evrope sa renomiranim regionalnim brendovima i sopstvenim distributivnim sistemom.

Razvijena mreža sa 18 distributivnih centara

Direktan pristup na više od 60.000 prodajnih mesta

Više od 1.000 dostavnih vozila

Agenda